ANIME INFO

Mushishi Zoku Shou

Type: TV

“Mushi”: Dasar kehidupan yang paling umum di dunia. Keberadaan mereka tanpa maksud dan tujuan apapun sebagai “makhluk” itu. Mereka diluar kata “œbaik” dan “jahat”. Mushi bisa berbentuk apapun dan bisa meniru makhluk natural seperti tanaman, penyakit, bahkan fenomena seperti pelangi. Jadi apa itu Mushi dan kenapa mereka ada? Ini adalah pertanyaan seorang “Mushi-shi”, Ginko, yang terus merenungkannya. Mushi-shi adalah peneliti Mushi dengan harapan agar memahami hierarki kehidupan mereka di dunia ini. Ginko tanpa henti mencari-cari rumor yang berhubungan dengan Mushi, semua itu demi mencari sebuah jawaban. Dengan begitu, semua itu mengarah kepada pemahaman tentang kehidupan itu sendiri.

Genre: , , , , , ,

Released: Apr 05, 2014

Status: Completed

Mushishi Zoku Shou