ANIME INFO

Shingeki no Kyojin S2

Type: TV

Season Ke – 2 dariĀ Shingeki no Kyojin

Genre: , , , ,

Released: Apr 1, 2017

Status: Completed

Shingeki no Kyojin S2